Pecamer OY:n historia

Yrityksen toiminta ulottuu vuoteen 2002, jolloin Pekka Vähäsarja aloitti pakkaustarvikkeiden välitystoiminnan sivutoimisena yrittäjänä palkkatöiden ohessa. Palkkatöissä oli hankittu pitkä kokemus kuljetus-, logistiikka- ja tuotantotöistä sekä näiden töiden esimiestehtävistä. Karttuva kokemus on kasvattanut kykyä nähdä asiakkaan tarpeet, taitoa ratkaista ongelmat sekä oikeaa palveluasennetta.

Pikku hiljaa, kontaktiverkoston kasvaessa, kasvoi myös halu siirtyä yrittäjäksi. Vuonna 2007 aloitettiin kuljetustoiminta kokopäiväisenä yrittäjänä, yksityisenä elinkeinonharjoittajana, Pekka Vähäsarja -toiminimellä.

Palvelutarjonnan kasvaessa uudeksi toiminimeksi vaihdettiin Pecamer. Kasvun myötä yritysmuoto muutettiin osakeyhtiöksi kesällä 2018. Samalla yrityksen palvelutarjonta kasvoi merkittävästi uuden vaihtolava-nosturiauton myötä.

Menestyvä liiketoiminta haastavilla markkinoilla vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja halua täyttää asiakkaiden tarpeet. Pecamer Oy on vahvasti verkostoitunut, ja yhteistyökumppaneiden avulla onnistuvat isommatkin hankkeet nyt ja tulevaisuudessa.